Центр для лікування інсультів та інфарктів на допомогу сумчанам

На базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» успішно функціонує Центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології.

Створено його у березні поточного року з метою своєчасної діагностики та якісної медичної допомоги у перші години захворювання, щоб відновити кровопостачання головного мозку чи серця.

До структури Центру належать: неврологічне відділення з палатами інтенсивної терапії, відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії, кардіологічне відділення з ліжками для реабілітації, нейрохірургічні ліжка у складі ортопедо-травматологічного відділення №2, спеціалізований амбулаторний консультативний прийом лікарів-фахівців.

Він укомплектований ангіографічною системою, апаратом ультразвукової діагностики для проведення доплерографії судин мозку, дефібрилятором з функцією зовнішньої кардіостимуляції, сучасним апаратом штучної вентиляції легень, кардіомоніторами, велоергометром, апаратом для холтерівського моніторування електрокардіограми. Функціонує рентген-ангіографічна операційна . Між лікарнею та ТОВ «Медея» укладений договір на безкоштовне проведення обстеження хворих з серцево–судинною патологією методом комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Є можливість ургентного визначення лабораторних маркерів некрозу.

На базі Центру цілодобово працює мультидисциплінарна бригада, до якої входять невропатолог, кардіолог, нейрохірург, анестезіолог, рентгенолог та ургентний лаборант, які у повному обсязі та у цілодобовому режимі мають можливість забезпечити надання ургентної допомоги хворим з порушеннями мозкового кровообігу та інфарктами.

Міський центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології єдиний у місті має можливості та матеріальне оснащення виконувати системний тромболізис при інфарктах та ішемічних інсультах в межах терапевтичного вікна, ендоваскулярні та нейрохірургічні втручання при інфарктах та інсультах, а також виконувати оперативні втручання на головному та спинному мозку відкритим доступом.

Лікарі неврологічного відділення з 2017 року співпрацюють з міжнародною організацією по боротьбі з інсультом Angels. Відділення єдине в області відповідає вимогам цієї організації та включене у міжнародний реєстр судинних центрів, котрі можуть надавати кваліфіковану допомогу хворим на інсульт.

Наявність бюджетного ангіографа відкрило нові можливості сучасної діагностики та проведення стентування хворим сумчанам з гострими коронарними синдромами та з хронічною ішемічною хворобою серця в цілодобовому режимі сім днів на тиждень в умовах відділення інтервенційної кардіології та інтенсивної терапії, що діє в структурі Центру.

Сумчани мають можливість отримати планову та ургентну допомогу, звернувшись до реєстратури КНП «Центральна міська клінічна лікарня» або до свого сімейного лікаря, а також при виникненні екстреної ситуації викликати бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації в Центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології. Наказом відділу охорони здоров’я затверджені покази до ургентної та планової госпіталізації у відділення Центру.

За період існування Центру проліковано 182 інсультних хворих та 146 хворих на гострий інфаркт міокарду. Виконано вісім системних тромболізисів при ішемічному інсульті та шість при інфарктах. Проведено 62 коронарографії, 16 ургентних та 19 планових стентувань, 65 оперативних втручань з приводу гострого порушення мозкового кровообігу.

Проблема цереброваскулярних та серцево-судинних захворювань є однією з найактуальніших проблем сучасної клінічної медицини у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

Надзвичайно важливим є своєчасна діагностика та якісна медична допомога у перші години захворювання, щоб відновити кровопостачання головного мозку чи серця та зупинити прогресування інсульту або інфаркту.